โต๊ะโรงอาหารเหล็กกล่อง

โต๊ะโรงอาหารเหล็กกล่อง 2*1 โต๊ะขนาด70*150 สูง 75 ซม เก้าอี้ขนาด 40*150 สูง 45 ซม ผลิตจากไม้ยางพาราขาเหล็กทำสีฝุ่นepoxy