หจก.วรัชฌา รับผลิตงานตามแบบของบริษัท และแบรนด์ดัง ต่าง ต่าง ทั้งงานเหล็กและงานไม้(ไม้ยางพารา) ทั้งโต๊ะนักเรียนอนุบาล และโต๊ะนักเรียนมัธยม  โต๊ะนักเรียน ประถม โต๊ะนักเรียน ไม้ยางพาราขาเหล็กประถม โต๊ะนักเรียนไม้ยางพาราขาเหล็ก มัธยม โต๊ะนักเรียน สปช001. และโต๊ะนักเรียนแบบอี่นๆๆอีกมากมาย โต๊ะขาพับ โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะอ่านหนังสือห้องสมุด โต๊ะกลุ่มเก้าอี้แลคเชอร์  ชุดโต๊ะนักเรียน เก้าอี้เด็กอนุบาล เก้าอี้ประชุม เก้าอี้จัดเลี้ยง โต๊ะระดับ โต๊ะนักเรียนBBL เก้าอี้โพลีเด็กของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมถึงครุภัณฑ์โรงเรียน  ห้องสมุดและครุภัณฑ์ไม้ชนิดอื่นๆภายใต้แบรนด์ “วรัชฌา ลิมิเทด พาร์ทเนอร์ชิป” โทร 02-8027005 094 7815885

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.