โต๊ะเก้าอี้นักเรียนA4

โต๊ะขนาด40*60 สูง 75 ซม เก้าอี้ขนาด 38*40 สูง 45 ซม ผลิตจากไม้อัด