โต๊ะพับอเนกประสงค์

โต๊ะขาพับอเนกประสงค์หน้าไม้ยางพารา ขนาด 45*150 สูง 75ซม.