โต๊ะนักเรียนอนุบาลไม้ยางพาราขาเหล็ก

ชุดโต๊ะอนุบาลไม้ยางพาราขาเหล็กกลม ขนาด 60*120สูว50 ซม พร้อมเก้าอี้ 4 ตัวขนาด 30*30 สูว30 ซม มีพนักพิงผลิตจากไม้ยางพารา งานแข็งแรง