โต๊ะนักเรียนอนุบาล+เก้าอี้โพลีเด็ก

โต๊ะนักเรียนอนุบาล ขนาด40*60 สูง50 ซม หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ยางพาราแท้ เก้าอี้โพลีเด็ก สูงจากพื้นถึงที่นั่ง 30 ซม.