โต๊ะนักเรียนอนุบาล+เก้าอี้โพลีเด็ก

โต๊ะนักเรียนอนุบาล ขนาด 60*120 สูง50ซม หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ยางพาราขาเหล็กเหลี่ยม เก้่าอี้โพลีเด็ก สูงจากพื้นถึงที่นั่ง30 ซม