โต๊ะญี่ปุ่นหน้ากลม

โต๊ะญี่ปุ่นหน้ากลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 75ซม สูง 30ซม