โต๊ะกลุ่มอนุบาล

โต๊ะกลุ่มอนุบาลขาเหลี่ยมถอดประกอบได้หน้าโต๊ะเมลามีนขนาด60*120*50ซม