โต๊ะกลุ่มอนุบาลขาพับ

โต๊ะขาพับขนาด60*120 สูง 50ซม เก้าอี้โพลี สูงจากพื้น 30ซม