เก้าอี้เลคเชอร์ไม้ยางพารา

เก้าอี้เลคเชอร์ ก.03 ไม้ยางพารามีตะแกรง