เก้าอี้อี้วิทยาศาสตร์หน้าเหลี่ยม

เก้าอี้วิทยาศาสตรหน้าเหลี่ยมผลิตจากไม้ยางพาราขนาด 30*30 สูง 50ซม