เก้าอี้อนุบาล

เก้าอี้เด็กอนุบาลหน้าไม้ยางพาราที่นั่งไม้ย่งพาราเหล็กกลม ขนาดที่นั่ง 30*30 สูง 30ซม