เก้าอี้อนุบาลขาไม้

เก้าอี้อนุบาลขาไม้สูงจากพื้นถึงที่นั่ง30 ซม ผลิตจากไม้ยางพาราแท้ทั้งตัว