เก้าอี้วิทยาศาสตร์

เก้าอี้วิทยาศาสตร์ที่นั่งผลิตจากไม้ยางพาราเส้นผ่านศูนย์กลาง30ซม สูงจากพื้ยถึงที่นั่ง 48, 50 ซม