เก้าอี้ปรับระดับ

เก้าอี้ปรับระดับที่นั่งผลิตจากไม้ยางพารากลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม สามารถปรับสูงต่ำได้ เหล็กทำสีฝุ่น epoxyอบด้วยความร้อน