เก้าอี้บาร์ไม่มีพนักพิง

เก้าอี้เบาร์ไม่มีพนักพิงที่นั่ว 30*30 ซม. ที่นั่งผลิตจากไม้ยางพารา