ตัวอย่างงานนอกแบบ

ตัวอย่างงานนอกแบบร้านกาแฟ โต๊ะขอแฉกสูง 75 ซม หน้ากว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง60 ซม เก้าอี้สูง 45 ซม หน้ากลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม