ตัวอย่างงานนอกแบบ

โต๊ะกลมขาเหล็ก 1นิ้ว*1นิ้ว ทำสี หน้าไม้ยางพาราเส่งผ่านศูนย์กลาง 60 ซม