ตัวอย่างงานนอกแบบ

โต๊ะบาร์ ขนาด 40*120 สูง 100 ซม. หน้าโต๊ะไม้ยางพาราขาเหล็กที่สีepoxy