ตัวอย่างงานนอกแบบ

โต๊ะสี่เหลี่ยมขาแฉกหน้าไม้ยางพารา 60*60 สูง 75 ซม

เก้าอี้ หน้าไม้ยางพารา 28*28 สูง 45 ซม