ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล

ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล ขนาด 40*60 สูง 50 ซม เก้าอี้โพลีสูงจากพื้น 30 ซม.