ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนติดลามิเนต

โต๊ะไม้ยางพาราขนาด40*60 สูง 75 ซม เก้าอี้ขนาด 38 *40 สูง 45 ซม สามารถเปลี่ยนลามิเนตได้