โต๊ะนักเรียน+เก้าอี้

โต๊ะนักเรียนขนาด 40*60*70 + เก้าอี้นักเรียน 38*40*40ชม.