ชุดโต๊ะกลุ่มอนุบาล แฟนซี

โต๊ะกลุามอนุบาล แฟนซี ขนด 60*120*50 ซม ผลิตจากไม้ยางพาราทำสี ขาเหล็ก พร้อมเก้าอี้ ไม้ยางพาราขาเหล็กเก้าอี้สูง 30 ซม