ชุดโต๊ะกลุ่มอนุบาลขาไม้

ชุดโต๊ะกลุ่มอนุบาลขาไม้ขนาด โต๊ะ:60*120*50 ซม เก้าอี้ 4 ตัว:35*35*30ซม.(จากพื้นถึงที่นั่ง) 35*35*56(จากพื้นถึงผนังพิง) ผลิตจากไม้ยางพาราทั้งชุด